ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130707
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040113
รหัส Obec 6 หลัก :
  130707
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีดอนชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sridonchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านศรีดอนชัย
ตำบล :
  สันทราย
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053966363
โทรสาร :
  053966363
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำปิงสารภี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันทรายมหาวงศ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08:00:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย


นายจรัส เลพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีดอนชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน