ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130709
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040112
รหัส Obec 6 หลัก :
  130709
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansansai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านสันทรายมหาวงศ์
ตำบล :
  สันทราย
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053966354
โทรสาร :
  053966354
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มกราคม 2478
อีเมล์ :
  bansansaisarapee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มลุ่มน้ำปิงสารภี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 20:28:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันทราย


นายมุทา โกสุมภ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน