ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130711
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040106
รหัส Obec 6 หลัก :
  130711
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดศรีคำชมภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Choomchonewatsrikumchomepoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านศรีคำชมภู
ตำบล :
  ป่าบง
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053963045
โทรสาร :
  053963045
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2482
อีเมล์ :
  srikum_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนในฝัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต. ป่าบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 19:47:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู


นายอินทร์ศร จอมแปง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน