ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130712
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040107
รหัส Obec 6 หลัก :
  130712
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเทพาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  taparam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเทพาราม
ตำบล :
  ป่าบง
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053423277
โทรสาร :
  053423277
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/04/2479
อีเมล์ :
  wattaepalam@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบูรพาสารภี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:57:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเทพาราม


นายจักรพันธ์ เทพคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน