ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนันทาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130715
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040098
รหัส Obec 6 หลัก :
  130715
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนันทาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnantaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนันทาราม
ตำบล :
  ไชยสถาน
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053128065
โทรสาร :
  053128064
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2477
อีเมล์ :
  nantaram96@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไชยสถาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18:19:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนันทาราม


นายสรชัช ภิระเสาร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน