ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130717
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040123
รหัส Obec 6 หลัก :
  130717
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เวียงเศรษฐีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wswschool@hotmail.com
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสันป่าสัก
ตำบล :
  หนองแฝก
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  053420757
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  wswshool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำปิงสารภี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองแฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 05:24:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา


นายสายันต์ บางปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน