ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตำหนัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130719
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040100
รหัส Obec 6 หลัก :
  130719
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตำหนัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattumnak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตำหนัก
ตำบล :
  ดอนแก้ว
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053428077
โทรสาร :
  053428077
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มลุ่มปิงสารภี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 07:26:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตำหนักผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน