ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันดอนมูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130721
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040117
รหัส Obec 6 หลัก :
  130721
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสันดอนมูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sandonmon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านแคว
ตำบล :
  ท่ากว้าง
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053019681
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2465
อีเมล์ :
  sandonmoon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ากว้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:59:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสันดอนมูล


นางสาวกนกพิชญช์ มณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันดอนมูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน