ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130724
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040081
รหัส Obec 6 หลัก :
  130724
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพระเจ้าเหลื้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphrajaolueam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสันกลาง
ตำบล :
  หนองตอง
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50340
โทรศัพท์ :
  053464215
โทรสาร :
  053464215
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2494
อีเมล์ :
  watphrajao15@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มไตรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 03:10:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม


นายสุรชัย ใจแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน