ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130725
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040082
รหัส Obec 6 หลัก :
  130725
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNongtong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองตอง
ตำบล :
  หนองตอง
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50340
โทรศัพท์ :
  053464209
โทรสาร :
  053464209
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2503
อีเมล์ :
  nongtong_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตองพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:21:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตอง


นายนิรันดร์ คำวงค์ปิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน