ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายมูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130729
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040085
รหัส Obec 6 หลัก :
  130729
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทรายมูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansaimoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านทรายมูล
ตำบล :
  หางดง
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50230
โทรศัพท์ :
  053441008
โทรสาร :
  053441008
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ. 2457
อีเมล์ :
  bansaimoon.cm4@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มท่าช้าง,โรงเรียนในฝัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หางดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มกราคม 2560 เวลา 11:54:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทรายมูล


นางนารี โนภิระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน