ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขุนคง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130735
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040053
รหัส Obec 6 หลัก :
  130735
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดขุนคง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkunkong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านขุนคง
ตำบล :
  ขุนคง
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50230
โทรศัพท์ :
  053442524
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนคง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 06:06:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดขุนคงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนคง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน