ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าขุนคง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130736
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040054
รหัส Obec 6 หลัก :
  130736
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าขุนคง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baantakunkong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านท่าขุนคง
ตำบล :
  ขุนคง
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50230
โทรศัพท์ :
  053368530
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนคง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 06:08:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าขุนคงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขุนคง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน