ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังศรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130737
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040068
รหัส Obec 6 หลัก :
  130737
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังศรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangsri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวังศรี
ตำบล :
  สบแม่ข่า
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50230
โทรศัพท์ :
  053368511
โทรสาร :
  053368511
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2492
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สบแม่ข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 06:33:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังศรี


นายเฉลิมชัย อินต๊ะยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังศรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน