ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130740
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040072
รหัส Obec 6 หลัก :
  130740
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีสุพรรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  วัดศรีสุพรรณ์
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสันปูเลย
ตำบล :
  หนองแก๋ว
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50230
โทรศัพท์ :
  0861810499
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พ.ย.2500
อีเมล์ :
  pia.narimon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วัดศรีสุพรรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแก๋ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 03:21:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน