ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130742
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040074
รหัส Obec 6 หลัก :
  130742
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansansai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสันทราย
ตำบล :
  หนองแก๋ว
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50230
โทรศัพท์ :
  053441807
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม 2508
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแก๋ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 10:55:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันทราย


นายสุเทพ กาวิละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน