ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหารแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130743
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040088
รหัส Obec 6 หลัก :
  130743
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหารแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Han khew School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน
ตำบล :
  หารแก้ว
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16-01-2468
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 06:12:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหารแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหารแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน