ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130744
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040089
รหัส Obec 6 หลัก :
  130744
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Srisawang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านกวน
ตำบล :
  หารแก้ว
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50230
โทรศัพท์ :
  053023304
โทรสาร :
  053023304
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   1 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  Watsrisawang-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   ไตรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หารแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5.0 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08:10:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีสว่าง


นายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน