ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีล้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130745
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040087
รหัส Obec 6 หลัก :
  130745
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีล้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsrilomschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านป่าแงะ
ตำบล :
  หารแก้ว
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50230
โทรศัพท์ :
  053311734
โทรสาร :
  053311734
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2493
อีเมล์ :
  wsl2017@gotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หารแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:41:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีล้อม


นายสมนึก นาห้วยทราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีล้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน