ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130746
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040058
รหัส Obec 6 หลัก :
  130746
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านปง
ตำบล :
  บ้านปง
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50230
โทรศัพท์ :
  053365312
โทรสาร :
  053365312
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤษภาคม 2458
อีเมล์ :
  ิbanpong1977@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านปง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08:53:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปง


นายวินัย ไพยารมณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน