ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตองกาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130751
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040077
รหัส Obec 6 หลัก :
  130751
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตองกาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baan Tongkay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านตองกาย
ตำบล :
  หนองควาย
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50230
โทรศัพท์ :
  053336830
โทรสาร :
  053336830
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  bantongkhayschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองควาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 18:16:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตองกาย


นายไพรรัตน์ รัตนดิลกกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตองกาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน