ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟ่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130752
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040078
รหัส Obec 6 หลัก :
  130752
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฟ่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  baanfhon School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านฟ่อน
ตำบล :
  หนองควาย
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50230
โทรศัพท์ :
  053125121
โทรสาร :
  053125121
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 ธันวาคม 2481
อีเมล์ :
  baanfhon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองควาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:18:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฟ่อน


ว่าที่ ร.ท.เสน่ห์ ก้อนใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ่อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน