ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130754
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040076
รหัส Obec 6 หลัก :
  130754
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันป่าสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansanpasak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านสันป่าสัก
ตำบล :
  หนองควาย
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50230
โทรศัพท์ :
  053441818
โทรสาร :
  053441818
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองควาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 12:34:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก


นายชัยพร นิธิวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน