ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันผักหวาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130757
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040070
รหัส Obec 6 หลัก :
  130757
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันผักหวาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SanphakWan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสันผักหวาน
ตำบล :
  สันผักหวาน
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50230
โทรศัพท์ :
  053441758
โทรสาร :
  053430747
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18052502
อีเมล์ :
  anetaj2708@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันผักหวาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08:36:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันผักหวาน


นายสิรภพ มีณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันผักหวาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน