ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130760
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040069
รหัส Obec 6 หลัก :
  130760
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าตาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpatan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านป่าตาล
ตำบล :
  สันผักหวาน
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50230
โทรศัพท์ :
  053441759
โทรสาร :
  053441759
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/06/2477
อีเมล์ :
  banpatan_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันผักหวาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:57:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าตาล


นายศฤงคาร แป้นกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน