ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130764
รหัส Smis 8 หลัก :
  50050203
รหัส Obec 6 หลัก :
  130764
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขุนแม่ตื่นน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhunmaetuennoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบิยอทะ
ตำบล :
  แม่ตื่น
อำเภอ :
  อมก๋อย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50310
โทรศัพท์ :
  053-317155
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  มิถุนายน 2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ตื่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  193 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  104 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เวลา 08:44:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย


นางอำไพ มณีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2