ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130785
รหัส Smis 8 หลัก :
  50050226
รหัส Obec 6 หลัก :
  130785
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่อ่างขาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAEANGKANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแม่อ่างขาง
ตำบล :
  อมก๋อย
อำเภอ :
  อมก๋อย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50310
โทรศัพท์ :
  080-7916196
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  maeangkang_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อมก๋อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 20:21:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง


นายชัชพงศ์ ทองขัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2