ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเปียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130786
รหัส Smis 8 หลัก :
  50050209
รหัส Obec 6 หลัก :
  130786
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางเปียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  yangpaing
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านยางเปียง
ตำบล :
  อมก๋อย
อำเภอ :
  อมก๋อย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50310
โทรศัพท์ :
  053-460119
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางเปียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13:27:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางเปียง


นางมัลลิกา โทนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเปียง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2