ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130797
รหัส Smis 8 หลัก :
  50050128
รหัส Obec 6 หลัก :
  130797
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่โถวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maethowittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแม่โถ
ตำบล :
  บ่อสลี
อำเภอ :
  ฮอด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50240
โทรศัพท์ :
  052-000-593
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มกราคม 2514
อีเมล์ :
  maetho.cm5@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  74 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:17:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม


นายสนิท ศรีคำเมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่โถวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2