ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฟ่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130809
รหัส Smis 8 หลัก :
  50050139
รหัส Obec 6 หลัก :
  130809
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาฟ่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannafon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนาฟ่อน
ตำบล :
  บ่อหลวง
อำเภอ :
  ฮอด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50240
โทรศัพท์ :
  053-460305
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มีนาคม 2506
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ่อหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  48 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2561 เวลา 09:36:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาฟ่อน


นายนิติรัฐ วรรณวิริยวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฟ่อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2