ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สะนาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130812
รหัส Smis 8 หลัก :
  50050142
รหัส Obec 6 หลัก :
  130812
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่สะนาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaesanam School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านแม่สะนาม
ตำบล :
  บ่อหลวง
อำเภอ :
  ฮอด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50240
โทรศัพท์ :
  053-460105
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ่อหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ่อหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  44 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:43:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่สะนาม


นายชนะภูมิ ยศแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สะนาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2