ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตียนอาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130815
รหัส Smis 8 หลัก :
  50050145
รหัส Obec 6 หลัก :
  130815
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเตียนอาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Tian Ang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเตียนอาง
ตำบล :
  บ่อหลวง
อำเภอ :
  ฮอด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50240
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2526
อีเมล์ :
  tianangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  60 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:27:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเตียนอาง


นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะั
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตียนอาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2