ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130835
รหัส Smis 8 หลัก :
  50050149
รหัส Obec 6 หลัก :
  130835
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantungpong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทุ่งโป่ง
ตำบล :
  บ้านตาล
อำเภอ :
  ฮอด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50240
โทรศัพท์ :
  052-082983
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/06/2481
อีเมล์ :
  bantungponghot@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาการศึกษาเมืองฮอด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08:44:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง


นางสาววาสนา สายพิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2