ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130840
รหัส Smis 8 หลัก :
  50050164
รหัส Obec 6 หลัก :
  130840
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถิ่นสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantinsamran School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านถิ่นสำราญ
ตำบล :
  ดอยเต่า
อำเภอ :
  ดอยเต่า
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50260
โทรศัพท์ :
  053-460134
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2504
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ดอยเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:40:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2