ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแปลง 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130842
รหัส Smis 8 หลัก :
  50050188
รหัส Obec 6 หลัก :
  130842
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแปลง 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banplang2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแปลง 2
ตำบล :
  มืดกา
อำเภอ :
  ดอยเต่า
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50260
โทรศัพท์ :
  053460020
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2472
อีเมล์ :
  banplang2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเดื่อ-มืดกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:00:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแปลง 2


นายชาติชัย ชาติสิริภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2