ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโปง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130857
รหัส Smis 8 หลัก :
  50050181
รหัส Obec 6 หลัก :
  130857
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโปง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโปง
ตำบล :
  โปงทุ่ง
อำเภอ :
  ดอยเต่า
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50260
โทรศัพท์ :
  053-460019
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 ก.ย. 06
อีเมล์ :
  ban_pongschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอยเต่าสหศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โปงทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:11:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโปง


นายนพดล สุริยะสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2