ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองลม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130869
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030165
รหัส Obec 6 หลัก :
  130869
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกองลม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Konglom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกองลม
ตำบล :
  เมืองแหง
อำเภอ :
  เวียงแหง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50350
โทรศัพท์ :
  053-477063
โทรสาร :
  053-477063
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01052481
อีเมล์ :
  bkg_school@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองแหง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองแหง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  130 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14:29:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกองลม


นายเพิก พงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน