ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงแหง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130870
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030166
รหัส Obec 6 หลัก :
  130870
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเวียงแหง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwianghaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเวียงแหง
ตำบล :
  เมืองแหง
อำเภอ :
  เวียงแหง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50350
โทรศัพท์ :
  053-477296
โทรสาร :
  053-477296
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาตำบลเมืองแหง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองแหง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  140 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:38:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเวียงแหง


ว่าที่ร้อยเอกเสกสันต์ ครองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงแหง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน