ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปียงหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130874
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030158
รหัส Obec 6 หลัก :
  130874
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเปียงหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpiangluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเปียงหลวง
ตำบล :
  เปียงหลวง
อำเภอ :
  เวียงแหง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50350
โทรศัพท์ :
  053-476089
โทรสาร :
  053-476092
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/03/2500
อีเมล์ :
  info@bpl.ac.th.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เปียงหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  180 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:52:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเปียงหลวง


นายอำนาจ บำเรอจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2