ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130876
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030160
รหัส Obec 6 หลัก :
  130876
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยไคร้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaykrai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยไคร้
ตำบล :
  เปียงหลวง
อำเภอ :
  เวียงแหง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50350
โทรศัพท์ :
  053-460091
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เปียงหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 15:39:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้


นายศรีทน จองเซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน