ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130877
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030169
รหัส Obec 6 หลัก :
  130877
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงป๊อก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmoungpok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านม่วงป็อก
ตำบล :
  แสนไห
อำเภอ :
  เวียงแหง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50350
โทรศัพท์ :
  053049020
โทรสาร :
  053049020
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  banmoungpok@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เปียงหลวง-แสนไห
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแสนไห
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  148 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19:07:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก


นายมานพ บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงป๊อก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน