ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางป๋อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130878
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030168
รหัส Obec 6 หลัก :
  130878
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางป๋อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpangpor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านปางป๋อ
ตำบล :
  แสนไห
อำเภอ :
  เวียงแหง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50350
โทรศัพท์ :
  053-106426
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แสนไห
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  142 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15:14:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางป๋อ


นางสาวกุสุมาลย์ อินต๊ะแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางป๋อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน