ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130879
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030161
รหัส Obec 6 หลัก :
  130879
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ratrach uppatump
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเปียงหลวง
ตำบล :
  เปียงหลวง
อำเภอ :
  เวียงแหง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50350
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 เม.ย.2519
อีเมล์ :
  ratrach@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลเปียงหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 07:46:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์


นายอำนาจ บำเรอจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน