ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130882
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030183
รหัส Obec 6 หลัก :
  130882
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอ่าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านอ่าย
ตำบล :
  ศรีดงเย็น
อำเภอ :
  ไชยปราการ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  053-050097
โทรสาร :
  053-050097
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กันยายน 2480
อีเมล์ :
  banaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลไชยปราการ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 16:16:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอ่าย


นายฐนิศร์ ฟื้นอินต๊ะศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน