ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130884
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030185
รหัส Obec 6 หลัก :
  130884
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถ้ำตับเตา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Tumtubtao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านถ้ำตับเตา
ตำบล :
  ศรีดงเย็น
อำเภอ :
  ไชยปราการ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  0988155509
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีดงเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 11:07:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา


นายปริญญา ยาประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน