ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอรัญญวาสี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130892
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030173
รหัส Obec 6 หลัก :
  130892
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอรัญญวาสี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watarunyawasi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านมิตรอรัญ
ตำบล :
  ปงตำ
อำเภอ :
  ไชยปราการ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  053-457121
โทรสาร :
  053457121
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลไชยปราการ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:17:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี


นายธนพนธ์ ทองดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญวาสี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน