ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130894
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030196
รหัส Obec 6 หลัก :
  130894
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAYPHAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านห้วยไผ่
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  ไชยปราการ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  053-460243, 053
โทรสาร :
  053-457022
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  huayphai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไชยปราการ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:30:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่


นายอุทัย ใจคำปัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน