ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นโชค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130897
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030193
รหัส Obec 6 หลัก :
  130897
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้นโชค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantonchok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านต้นโชค
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  ไชยปราการ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  053-871476
โทรสาร :
  053871476
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2497
อีเมล์ :
  bantonchokschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:20:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้นโชค


นายสุข จันทร์เสาร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นโชค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน