ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130898
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030194
รหัส Obec 6 หลัก :
  130898
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปงวิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongwittayasun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านปง
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  ไชยปราการ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  053-457409
โทรสาร :
  053457409
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  banpongvittayasun@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์


นายเกษมศิษฐ์ อุดมเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน