ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติวนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130899
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030195
รหัส Obec 6 หลัก :
  130899
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สันติวนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SANTIWANA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านถ้ำงอบ
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  ไชยปราการ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  053-460018
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2527
อีเมล์ :
  santiwanaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชมรมครูชายแดนอำเภอไชยปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 19:21:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสันติวนาผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน